logo logo logo kontakt 

Ustanovitev podjetja v Sloveniji

Zakaj ustanoviti podjetje v Sloveniji?

Slovenija sodi med najbogatejše države vzhodnega in južnega dela EU. Davek na dohodek pravnih oseb znaša le 19%. Odlični pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti. Podjetje lahko ustanovita tudi domača oz. tuja fizična oseba ter domača oz. tuja pravna oseba.

 

Oblike gospodarskih družb

Slovensko korporacijsko pravo loči:

Kapitalske družbe:

•    delniška družba (d.d.)
•    družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
•    komanditna delniška družba (k.d.d.)
•    evropska delniška družba ali Societas Europea (SE)

Osebne družbe:

•    družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)
•    komanditna družba (k.d.)
Pridobitno dejavnost lahko opravlja tudi s.p.

 

Postopek ustanovitve s.p. in d.o.o.

Najpogostejši obliki opravljanja pridobitne dejavnosti v Sloveniji sta s.p. in d.o.o. Odločitev pravne oblike je odvisna od vašega načina poslovanja. Vse, kar je potrebno pred ustanovitvijo, samo ustanovitev ter zadeve, ki jih je potrebno storiti po ustanovitvi, vam uredimo mi.

Postopek ustanovitve s.p.

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem. Vse, kar potrebujete, je: veljavni osebni dokument in davčno številko. Ustanovitvenega oziroma osnovnega kapitala ne potrebujete.

Postopek ustanovitve d.o.o.

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, ki jo ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb. Poleg višjih stroškov je potreben tudi osnovni kapital v višini 7.500 EUR.

 

Za vas lahko opravimo:

  • pravno in poslovno svetujemo v posameznih ali v vseh fazah ustanavljanja podjetja v Sloveniji,
  • svetovanje in pomoč pri iskanju primernega sedeža podjetja,
  • pomoč pri iskanju poslovnih prostorov,
  • pridobivanje podatkov o slovenskem trgu in drugih podatkov o poslovnem okolju,
  • pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev (kupcev in dobaviteljev).