logo logo logo kontakt 

Ustanovitev podjetja v Avstriji

podrocje sp

Zakaj ustanoviti podjetje v Avstriji?

Avstrija je četrta najbogatejša država v EU. Davek na dohodek pravnih oseb je 25%. Davka na premoženje ni. Popolna infrastruktura. Stabilna politična situacija. To so zagotovo podatki, ki privabljajo tuje investitorje.

V Avstriji lahko ustanovi podjetje tako tuja fizična oseba kot tuja pravna oseba. 

Oblike gospodarskih družb

Avstrijsko gospodarsko pravo razlikuje:

Kapitalske družbe:

  •     družba z omejeno odgovornostjo (GmbH)
  •     delniška družba (AG)
  •     evropska delniška družba ali Societas Europea (SE)

Osebne družbe:

  •     družba z neomejeno odgovornostjo (OG)
  •     komanditna družba (KG)
  •     tiha družba (stG)
  •     družba civilnega prava (GesbR)

Najpogostejša oblika je GmbH.

Tudi samostojni podjetnik je pravna oblika podjetja v Avstriji.