logo logo logo kontakt 

Postopek ustanovitve s.p. (Einzelunternehmer) in d.o.o. (GmbH)

Za pravno obliko se odločite sami. Odvisna je od obsega poslovanja, odgovornosti, deležev in ostalih pogojev.

Mi za vas uredimo vse potrebno pred ustanovitvijo podjetja in ustanovitev podjetja v Avstriji. Prav tako vam uredimo vse potrebno po ustanovitvi podjetja.

 

Postopek ustanovitve s.p. (Einzelunternehmen)

Imetnik samostojnega podjetnika je fizična oseba. Za podjetje odgovarja z vsem svojim premoženjem.

Za prijavo obrti potrebujete:

  • potni list,
  • potrdilo o nekaznovanju,
  • potrdilo o strokovni usposobljenosti, razen za proste obrti.

 

Postopek ustanovitve d.o.o. (GmbH)

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi tako ena kot več fizičnih oseb in tudi pravne osebe. Pri tej pravni obliki odgovarja le družba.   

Ustanovitveni stroški so višji kot pri s.p.