logo logo logo kontakt 

Ostale storitve v Avstriji

podrocje ostalo

  • Svetujemo v posameznih ali v vseh fazah ustanavljanja podjetja v Avstriji,
  • svetovanje in pomoč pri iskanju primernega sedeža podjetja,
  • pomoč pri iskanju poslovnih prostorov,
  • pridobivanje podatkov o avstrijskem trgu in drugih podatkov o poslovnem okolju,
  • pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev (kupcev in dobaviteljev),
  • pomoč pri iskanju kontaktov v zvezi z davčnimi zadevami in viri financiranja.